Gordion

Gordion

Ankara’nın 70 km güney batısında yer alan Gordion’da, ana yerleşimin bulunduğu höyük bugünkü Yassıhöyük Köyü’nün sınırları içerisinde yer almaktadır. Alanda yapılan bilimsel kazılardan elde edilen bulgulara göre, alanda yerleşim, Erken Bronz Çağından Ortaçağ’a (M.S. 12 – 13. yüzyıllar) kadar uzanan uzun süreyi kapsamaktadır. Gordion, M.Ö. 12. yüzyılda Hitit İmparatorluğu’nun çöküşü ile birlikte yükselen Frigya ve Friglerin politik ve kültürel başkenti olmasıyla öne çıkmaktadır.